Příjezdová komunikace k plánované továrně Karsit

Pondělní beseda v kině Svět, kterou uspořádal Jiří Hlavatý, byla zaměřena zejména na umístění příjezdové komunikace k plánované továrně Karsit, zvýšení dopravní zátěže v této lokalitě a její dopad na obyvatele této části města a probíral se také postoj města k celé záležitosti.

Chtěl bych říci, že mně, jako starostovi města, rozhodně není a nebyla kvalita života občanů ve Zboží lhostejná. I proto jsem se stal na několik měsíců mediátorem jednání občanů, kteří vystupovali proti výstavbě závodu a příjezdové komunikace na straně jedné a zástupci Karsitu na straně druhé. V mé kanceláři se uskutečnila desítka schůzek, na kterých jsme chtěli dosáhnout kompromisu přijatelného pro obě strany. Výsledkem jednání bylo mimo jiné vypracování investičního záměru odkanalizování lokality Zboží, Lužánka a Žižkov v závislosti na realizaci průmyslového areálu Karsit, který hradilo město. Co se týká tolik diskutovaného umístění stavby příjezdové komunikace k závodu Karsit, mohu k tomu poznamenat pouze to, že stavba příjezdové komunikace je projektována v souladu s územním plánem, neboť regulativy příslušných funkčních ploch umístění této stavby umožňují. Stavba příjezdové komunikace je rovněž z hlediska prostorového uspořádání navržena tak, aby veřejně prospěšnou stavbu Východního přivaděče, tedy přeložky silnice II/299 ve Zboží, jehož součástí je i okružní křižovatka, v budoucnu neznemožnila.
Pokud máte, občané, i nadále o této problematice pochyby, můžete se na mě kdykoliv obrátit a já vám rád postoj svůj i postoj města Dvůr Králové nad Labem objasním.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

12. 9. 2018