Příchod nového investora do města je zpečetěn

Zastupitelstvo města dne 6.9.2018 odsouhlasilo smlouvu o prodeji průmyslové zóny Zboží společnosti Karsit.

 Město tak má příležitost se dál rozvíjet a zaslouží se ještě jednou poděkovat zastupitelům, že se i díky nim povedlo zúročit obrovské množství práce.

7. 9. 2018