Novoroční přání starosty města

Vážení občané Dvora Králové nad Labem, milí Královédvoráci, dovolte mi, abych vám v souvislosti s končícím rokem 2018 popřál hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a pohody do nového roku 2019.

Ing. Jan JarolímPřál bych si, abychom nejen v roce 2019 všechna nedorozumění dokázali řešit s předstihem a osobním kontaktem, abychom se zkrátka pokusili mít k sobě jako lidé o trochu blíž. Ať nás všechny
na každém kroku v příštím roce provází i nadhled, rozum, velkorysost, vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému. Jak čas čím dál rychleji běží a letí kolem nás, možná si všichni uvědomujeme
i pomíjivost některých hmotných statků a naopak sílu rodinném krbu, hodnotu přátelství nebo soudržnosti. Přeji vám všem, abychom si nejenom v době končícího roku dokázali ty pravé hodnoty uvědomovat, vážit si jich a hýčkat je.

Vše nejlepší a šťastný nový rok 2019.

Ing. Jan Jarolím, starosta města

1. 1. 2019