Investiční akce z oblasti občanské vybavenosti

Věděli jste, že od roku 2015 jsme do majetku města investovali stovky milionů korun? Zde je přehled vybraných realizovaných investičních akcí z oblasti občanské vybavenosti. Celková výše investic do těchto akcí činí 33.645.000 Kč.

Vybrané akce:

 

Městská spořitelna

Pořízení budovy městské spořitelny. Celkový náklad 13.000.000 Kč.

13. 9. 2018