Investiční akce do oblasti školství

Věděli jste, že od roku 2015 jsme do majetku města investovali stovky milionů korun? Zde je přehled vybraných realizovaných investičních akcí do oblasti školství.

MATEŘSKÉ ŠKOLY
• MŠ Žireč – dokončení zateplení budovy, výměna dveří a obložek, výměna brány a branky. Celkový náklad 450.000 Kč.
• MŠ E. Krásnohorské – oprava šaten a sociálního zázemí, oprava oplocení, výměna koberců a PVC. Celkový náklad 1.180.000 Kč.
• MŠ Drtinova – rekonstrukce sociálního zázemí, rekonstrukce podlah včetně výměny koberců, odizolování soklu, zateplení stropu, výměna výplní otvorů, odvlhčení budovy. Celkový náklad 1.520.000 Kč.
• MŠ Dvořákova – rekonstrukce oplocení a vjezdové brány, realizace podhledu, příčky a dělící stěny. Celkový náklad 700.000 Kč.
• MŠ Slunečná – oprava zpevněných ploch, rekonstrukce přípravné kuchyňky, rekonstrukce pískoviště, výměna osvětlení. Celkový náklad 880.000 Kč.
• MŠ Roháčova – oprava zpevněných ploch, rekonstrukce jídelního výtahu, rekonstrukce jídelního skladu, zabezpečovací systém, výměna koberce. Celkový náklad 820.000 Kč.
• MŠ Lipnice – rekonstrukce sociálního zázemí, rekonstrukce zpevněných ploch, výměna podlahové krytiny. Celkový náklad 450.000 Kč.
• MŠ Verdek – rekonstrukce sociálního zázemí, oprava vstupu do budovy, výměna brány a branky. Celkový náklad 500.000 Kč.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
• ZŠ 5. května – výměna oken v budově školní družiny, rekonstrukce části střechy a rekonstrukce vytápění družiny. Souhrnná výše investic 1.400.000 Kč.
• ZŠ Schulzovy sady – výměna oken a oprava parkoviště. Celkový náklad 2.350.000 Kč.
• ZŠ Strž, ZŠ 5. května – rekonstrukce a vybavení odborných učeben. Celkový náklad 3.600.000 Kč.

STŘEDNÍ A ZÁJMOVÉ ŠKOLY
• Gymnázium – výměna svítidel, restaurování vchodu, oprava podlahy v tělocvičně, rekonstrukce posilovny. Souhrnná výše investic 1.450.000 Kč.
• DDM Jednička – rekonstrukce ústředního topení, vložkování komínu, odvlhčení zdiva a další práce. Celkový náklad 320.000 Kč.

Gynmnázium Dvůr Králové nad Labem

12. 9. 2018