Expozice textilního tisku se vrátí do Dvora Králové nad Labem

Ve čtvrtek 6. 9. 2018 jsme v zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem schválili Memorandum o spolupráci při realizaci expozice Textilního tisku v budově Střední školy informatiky a služeb.

Dosavadní Muzeum textilu v České Skalici bylo jediné české muzeum specializované na historii textilní výroby. Původní mimořádné a rozsáhlé sbírky představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví, zvláště textilního tisku, v České republice i v zahraničí. Byly zformovány díky „Tekstilní a krajinské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem a rozšiřovány za podpory textilního podnikatele Josefa Sochora.
Po znárodnění textilního průmyslu v letech 1949–1953 byla expozice nejprve majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo Uměleckoprůmyslové museum Praha (UPM) a v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik TIBA. Sbírky byly uloženy v části bývalého kláštera v České Skalici, kde byla v květnu 1990 zpřístupněna muzejní expozice.
Po konkurzu firmy TIBA byly sbírky převedeny 1. ledna 2008 na UPM (jako státní instituci) a Muzeum textilu se stalo pobočkou UPM v nájmu Muzea Boženy Němcové, které zřizuje město Česká Skalice. V současné době je část sbírek převezena do centrálního depozitáře UPM v Praze – Stodůlkách. Expozice ručního a strojního tisku zůstala zapůjčena v Muzeu Boženy Němcové v České Skalici a bude minimálně do konce roku 2018 přístupná veřejnosti.

Monetovací stroj Válcový tiskařský stroj

Na podzim roku 2016 se koexistence Muzea textilu a Muzea Boženy Němcové stala v objektu bývalého kláštera v České Skalici nereálnou a bylo nutné situaci řešit. UPM dlouhodobě od převzetí sbírky v roce 2008 proponovalo vytvoření Muzea textilu ve více vyhovujícím prostředí, nejlépe v pro ten účel rekonstruované původní textilní továrně. Situace v České Skalici otevřela možnost využít sbírky Muzea textilu v místě jejich původního formování, ve Dvoře Králové nad Labem. Toto řešení by zároveň umožnilo uchování stěžejních exponátů Muzea textilu v Královéhradeckém kraji jako v zásadní oblasti textilního průmyslu v našich zemích.
Vybudování nového muzea vyžaduje mnoho času a financí, je však potřeba reagovat okamžitě. Proto byla jako první krok vedení UPM nabídnuta možnost vytvoření expozice textilního tisku ve Dvoře Králové nad Labem, která by navazovala na stálou expozici městského muzea Historie města Dvůr Králové nad Labem a textilního průmyslu na Královédvorsku.
Schválení memoranda je první krok k realizaci expozice. Nyní nás čeká úprava prostor určených, zadání výroby vlastní expozice, převoz sbírkových předmětů z České Skalice, instalace sbírek v nových prostorách.

Je před námi mnoho práce, ale věřím, že v druhé polovině roku 2019 uvidí expozici první návštěvníci.

                                                                                                                                              Alexandra Jiřičková

7. 9. 2018